21 ნოემბრის ასტროლოგიური პროგნოზი

0
8

კურო

ზედ­მე­ტად სენ­ტი­მენ­ტა­ლუ­რი ხართ და ეცა­დეთ, ვინ­მემ ბო­რო­ტად არ ისარ­გებ­ლოს თქვე­ნი მდგო­მა­რე­ო­ბით. მო­ე­რი­დეთ ფი­ნან­სურ ან ემო­ცი­ურს საფრ­თხეს.

ტყუ­პი

ახ­ლობ­ლებს მა­ტე­რი­ა­ლურ და მო­რა­ლურ მხარ­და­ჭე­რა­ზე უარი არ უთხრათ. ნუ ენ­დო­ბით გა­და­უ­მოწ­მე­ბელ ინ­ფორ­მა­ცი­ას. მო­ე­რი­დეთ ალ­კოჰოლს, საკ­ვებ­ში – გა­და­მე­ტე­ბას.

კირჩხი­ბი

მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი საქ­მე­ე­ბი დი­ლით და­გეგ­მეთ. ზო­გი­ერ­თი და­მა­ტე­ბი­თი გა­ნათ­ლე­ბის, ცოდ­ნის მი­ღე­ბას გა­და­წყვეტს. სა­ღა­მო ოჯახ­ში გა­ა­ტა­რეთ.

ლომი

მაქ­სი­მა­ლუ­რად მო­ბი­ლი­ზე­ბუ­ლი უნდა იყოთ, გან­სა­კუთ­რე­ბით ბიზ­ნეს­მე­ნი ლო­მე­ბი. ნუ წა­მო­ი­წყებთ ახალ პრო­ექტს, სხვა დღის­თვის გა­და­დეთ საქ­ველ­მოქ­მე­დო საქ­მი­ა­ნო­ბა.

ქალ­წუ­ლი

გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ სა­სიყ­ვა­რუ­ლო ურ­თი­ერ­თო­ბა. სხვა დღის­თვის გა­და­დეთ ახა­ლი კლი­ენ­ტე­ბის, ბიზ­ნეს­პატრნი­ო­რე­ბის მო­ძებ­ნა. ნუ ენ­დო­ბით გა­და­უ­მოწ­მე­ბელ ინ­ფორ­მა­ცი­ას.

სას­წო­რი

მო­აგ­ვა­რეთ რუ­ტი­ნუ­ლი საქ­მე­ე­ბი, მეტი დრო და­უთ­მეთ ჯან­მრთე­ლო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბას. ნუ გა­ა­ფორ­მებთ ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბას უცხო­ე­ლებ­თან და ნურც უცხო­ელ პარტნი­ო­რებს გა­ი­ჩენთ.

მო­რი­ე­ლი

გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლეთ შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი იდე­ე­ბი. გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ ურ­თი­ერ­თო­ბა საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან. სა­ღა­მოს მო­უს­მი­ნეთ სა­სი­ა­მოვ­ნო მუ­სი­კას.

მშვილ­დო­სა­ნი

მო­სა­ლოდ­ნე­ლია ცვლი­ლე­ბა ოჯახ­ში, სა­ნა­თე­სა­ვო­ში. მო­ე­რი­დეთ ემო­ცი­ურ გა­დატ­ვირ­თვას, ავან­ტი­უ­რიზმს. აგ­რეთ­ვე, კა­ლო­რი­ულ საკ­ვებ­სა და გა­და­ჭარ­ბე­ბას მე­დი­კა­მენ­ტებ­ში.

თხის რქა

დღეს საქ­მე­ებს ვალ­დე­ბუ­ლე­ბის გამო უფრო გა­ა­კე­თებთ, ვიდ­რე სი­ა­მოვ­ნე­ბის­თვის. რუ­ტი­ნულ საქ­მე­ებ­თან გა­სამ­კლა­ვებ­ლად გა­მო­ი­ყე­ნეთ მუ­სი­კა, გუ­ლი­თა­დი სა­უბ­რე­ბი ერ­თგულ ადა­მი­ა­ნებ­თან.

მერ­წყუ­ლი

ფუ­ლის ფლან­გვა გე­ლით მოგ­ზა­უ­რო­ბა­ზე, რო­მან­ტი­კულ შეხ­ვედ­რა­ზე. ეგ­ზო­ტი­კურ ტკბი­ლე­უ­ლო­ბა­ზე. ახ­ლობ­ლე­ბი­სად­მი გუ­ლუხ­ვო­ბაც ზო­მი­ე­რი გმარ­თებთ. თვის ბო­ლოს ვალი რომ არ აი­ღოთ.

თევ­ზე­ბი

მო­ე­რი­დეთ ავან­ტი­უ­რა­სა და ფან­ტა­ზი­ა­ში გა­და­ვარ­დნას. რუ­ტი­ნუ­ლი საქ­მე­ე­ბის შეს­რუ­ლე­ბა მო­გი­წევთ, მაგ­რამ სა­ღა­მოს შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი იდე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბაც მო­გე­ცე­მათ.